ข่าวสารและกิจกรรม

29 Oct 2018
แกรนด์โฮมรับเกียรติบัตรผู้บริจาคสร้างอาคารร่วมทางฝัน

คุณพีระพัฒน์ ทยานุวัฒน์ (คนซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (คนขวา) ในฐานะผู้สนับสนุนบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อการก่อสร้างอาคาร 'ร่วมทางฝัน' ของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ สำหรับใช้เป็นอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ของผู้พิการ เพื่อการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน