ข่าวสารและกิจกรรม

26 Oct 2018
ฉลองเปิดสาขาใหม่ แกรนด์โฮม เอาท์เล็ท กระทิงลาย

พริม ทยานุวัฒน์ (คนกลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด พร้อมด้วย มารุต แสงศาสตรา (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) จับมือขยายอาณาจักรกระเบื้องแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี พร้อมฉลองเปิดสาขาใหม่ แกรนด์โฮม เอาท์เล็ท สาขากระทิงลาย โดยมี นรา จินดาพงษ์ (คนซ้ายสุด), ผณินทร ปึงศิริเจริญ (คนที่ 2 จากซ้าย), ศิริพงษ์ คณาวิวัฒน์ไชย (คนที่ 3 จากขวา), สุโข เงินดำ (คนที่ 2 จากขวา) และ ครรชิต แบนนัด (คนขวาสุด) มาร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันก่อน
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. คุณนรา จินดาพงษ์
Dealer Sales and Marketing Manager บริษัท บีเซน จำกัด
2. คุณผณินทร ปึงศิริเจริญ
ผู้แทนขายนครหลวง บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
3. คุณมารุต แสงศาสตรา        
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
4. คุณพริม ทยานุวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
5. คุณศิริพงษ์ คณาวิวัฒน์ไชย
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6. คุณสุโข เงินดำ
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท ไอกลาส โมเสค แอนด์ ไทล์ จำกัด
7. คุณครรชิต แบนนัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด