ข่าวสารและกิจกรรม

16 Nov 2017
“แกรนด์โฮม” ทำดีตามคำสอนพ่อ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม มอบสิ่งของเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส

เพื่อเดินตามรอยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการดำเนินชีวิต การทำความดี ที่ว่า “คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ เมื่อรับสิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ” แกรนด์โฮม (Grandhome) อาณาจักรนวัตกรรมแห่งการเลือกซื้อกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ครัว และวัสดุตกแต่งบ้านคุณภาพเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก จึงเดินหน้าสานต่อที่พ่อทำ มองเห็นความสำคัญของการสร้างคุณค่าให้กับทุกสังคม โดยเฉพาะกับ “เด็ก” ที่เป็นอนาคตของชาติซึ่งกำลังจะเติบโตมาพัฒนาประเทศ ด้วยการนำทีมพนักงานมอบสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส ณ วัดบางเพลิง ต.บางเพลิง อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เด็กๆ ผู้ยากไร้ได้มีโอกาสและมีคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“เรามองเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงอยากให้เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติได้รับโอกาสและพลังในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในวันข้างหน้าจึงเกิดเป็นโครงการ ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดบางเพลิง จ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของท่านเจ้าอาวาสกว่า 100 ชีวิต พร้อมเชิญชวนพนักงานของแกรนด์โฮมร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมทำกิจกรรม เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ เพราะเราเชื่อว่าการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้พนักงาน นำความรู้ ความสามารถ มาใช้พัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างคนให้เป็นคนดีได้” พีระพัฒน์ ทยานุวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด กล่าว

ด้าน “พ่อพระ” ตัวจริงสำหรับเด็กๆ ผู้ยากไร้ พระครูปลัดแฉล้ม ฐานวโร เจ้าอาวาส วัดบางเพลิง จ. พระนครศรีอยุธยา ได้บอกเล่าสั้นๆ แต่กินใจว่า “หลวงพ่อก็ช่วยเหลือได้เพียงเท่านี้ นอกเหนือจากนี้ต้องไปไขว่คว้ากันเอาเอง” ซึ่งบรรยากาศตลอดกิจกรรมล้วนเต็มอิ่มไปด้วยความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ และนอกจากการร่วมมือกันทำความดีในครั้งนี้แล้วผู้บริหารและพนักงานยังคงมุ่งมั่นผลักดัน “โครงการปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส” เพื่อเป็นการทำคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป เรียกได้ว่า แกรนด์โฮม ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติใช้อย่างแท้จริง