เกี่ยวกับเรา

 

วิสัยทัศน์

แกรนด์โฮม ผู้นำเรื่องกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้าน

พันธกิจ

GRAND Inspiration

 • เราให้แรงบันดาลใจในการแต่งบ้านแก่ลูกค้า ด้วยการไม่หยุดนิ่ง เพื่อแสวงหาวัสดุใหม่ๆ จากทุกมุมโลก
 • เราเป็นผู้รู้จริง มีคำแนะนำให้ลูกค้าได้เสมอ
 • เราสร้างแรงบันดาลใจ 360 องศา ด้วยห้องตัวอย่างกว่า 100 ห้อง และประสบการณ์การเลือกซื้อกระเบื้องและวัสดุตกแต่งบ้านที่ต่างออกไป

GRAND Caring

 • เราเอาใจใส่ ดูแล รักษาสัมพันธ์ และให้เกียรติลูกค้าของเราเสมอมากว่า 37 ปี
 • เราช่วยกันปรับปรุงการทำงานและพัฒนากันและกัน ด้วยความหวังดี ใส่ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และเหล่าพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

GRAND Service

 • เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และตอบสนองด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
 • เราหาทางเพิ่มคุณค่าทางการบริการให้ลูกค้าอยู่เสมอ
 • ความสะดวกสบายของลูกค้า คือ คุณค่าของเรา

GRAND Technology

 • เราลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นและตอบโจทย์ยุคดิจิตอล
 • สร้างเทคโนโลยีเหนือระดับ เพื่อความฝันที่สัมผัสได้
 • เรานำเสนอนวัตกรรมเพื่อการใช้สอยสินค้าได้มากกว่าจินตนาการ อาทิ Water Jet และอื่นๆ อีกมากมาย